Regulamin

I. Definicje

SzukamySiebie - aplikacja działająca w przeglądarkach internetowych pod adresem www.szukamysiebie.pl.

Administrator - osoba upoważniona przez właściciela SzukamySiebie do egzekwowania postanowień tego Regulamin.

Użytkownik - osoba powyżej 13 roku życia korzystająca z aplikacji SzukamySiebie.

Rozmowa - połączenie dwóch Użytkowników umożliwiające im wymianę wiadomości tekstowych oraz plików graficznych.

II. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie z SzukamySiebie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez Użytkownika.

2. Korzystając z SzukamySiebie Użytkownik wyraża zgodę na pliki cookies.

3. Z SzukamySiebie nie mogą korzystać osoby poniżej 13 roku życia.

4. SzukamySiebie może być użyty tylko zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem i dobrymi obyczajami.

5. SzukamySiebie nie ponosi odpowiedzialności za treści wysyłane prze Użytkownika. Wszelką i wyłączną odpowiedzialność za treść ponosi wysyłający ją Użytkownik.

6. Użytkownik oświadcza, że treści przez niego wysyłane będą zgodne z obowiązującym w Polsce Prawem i dobrymi obyczajami.

7. Użytkownik oświadcza, że nie będzie używał SzukamySiebie w celach reklamowych.

8. SzukamySiebie zastrzega sobie prawo do wyświetlania treści reklamowych na każdej podstronie serwisu.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu Użytkownikom łamiącym ten Regulamin.

10. SzukamySiebie przestrzega Użytkownika przed ujawnianiem swoich danych osobowych podczas Rozmowy.

11. SzukamySiebie oświadcza, że Rozmowy nie są w żaden sposób zapisywane lub archiwizowane.

12. SzukamySiebie oświadcza, że pliki graficzne przesyłane podczas Rozmowy nie są w żaden sposób są zapisywane lub archiwizowane.

13. SzukamySiebie oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby aplikacja działała w sposób ciągły. Jednocześnie SzukamySiebie nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w działaniu, które mogą skutkować przerwaniem Rozmowy.

III. Postanowienia końcowe

1. SzukamySiebie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez uprzedzenia.

2. SzukamySiebie zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania działalności bez podania przyczyn.

3. SzukamySiebie zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania działalności bez podania przyczyn.